Comercio

Logística y administración

Contabilidad

Contacto

Meat Team Poland Sp. z o.o.

ul. Targowa 59/7
03-729 Warszawa
tel.: +48 22 622 33 03, +48 22 100 61 13
fax: +48 22 698 73 77
e-mail: poland|meatteam.pl| |poland|meatteam.pl

Gestión
Joanna Jończyk-Piotrowicz - Presidente
Zlatina Petkova Kirova - Vicepresidente


KRS Nr 0000212525; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5242505462; REGON 015770350,
Kapitał zakładowy: 294 000,00 PLN,
BDO: 000370435.

Formulario de contacto

* - campos requeridos

¿Como encontrarnos?

Mapa google