Торговля

Aдминистрирование

Логистика

Бухгалтерия

Контактные

Meat Team Poland Sp. z o.o.

ul. Targowa 59/7
03-729 Warszawa
tel.: +48 22 622 33 03, +48 22 100 61 13
fax: +48 22 698 73 77
e-mail: poland|meatteam.pl| |poland|meatteam.pl

Управление
Joanna Jończyk-Piotrowicz - Президент
Zlatina Petkova Kirova - Заместитель президента


KRS Nr 0000212525; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
NIP: 5242505462; REGON 015770350,
Kapitał zakładowy: 294 000,00 PLN,
BDO: 000370435.

Форма обратной связи

* - обязательные поля

Как найти нас?

Mapa google