Nhóm kinh doanh thịt Ba Lan - Cách tốt nhất để gặp gỡ!

Chúng tôi là một công ty toàn cầu không ngừng phát triển, mở rộng các lĩnh vực hoạt động và thâm nhập vào các thị trường mới. Làm việc với chúng tôi là một cuộc phiêu lưu và thử thách liên tục. Không có sự nhàm chán! Nếu bạn muốn tham gia vào đội ngũ những người tích cực, cùng chung mục đích của chúng tôi, hãy gửi hồ sơ của bạn đến địa chỉ e-mail: poland|meatteam.pl| |poland|meatteam.pl.

Thêm những điều khoản sau vào hồ sơ của bạn :

Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho các mục đích tuyển dụng bởi Meat Team Ba Lan sp. z o. o. phù hợp với Quy định của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng (EU) 2016/679 ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ khách hàng liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân và lưu truyền tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95 / 46 / EC (GDPR).