NHÓM KINH DOANH THỊT

Sức mạnh của chúng tôi, cũng như sự đảm bảo về chất lượng và độ tin cậy trên thị trường, là thành viên của chúng tôi thuộc tập đoàn quốc tế - NHÓM KINH DOANH THỊT. Đây là một tập đoàn chuyên kinh doanh thịt, được khách hàng trên toàn cầu tín nhiệm trong hơn 20 năm qua.

Sức mạnh của nhóm kinh doanh thịt là:

  • tiếp cận hơn 600 nhà sản xuất thịt,
  • hợp tác với hơn 1000 công ty trên khắp thế giới,
  • có văn phòng kinh doanh tại 9 quốc gia
  • hoạt động kinh doanh trên 6 lục địa,
  • tiếp cận với nhiều loại sản phẩm trên khắp thế giới,
  • bảo mật giao dịch,
  • thời gian thực hiện nhanh chóng,
  • hoạt động toàn diện.

Hãy xem chúng ta có thể gặp nhau ở đâu. Nhấp vào điểm đánh dấu trên bản đồ.

Hãy xem chúng ta có thể gặp nhau ở đâu. Nhấp vào điểm đánh dấu trên bản đồ.

Mapa świata
Polska

Warszawa
tel.: +48 22 622 33 03
fax: +48 22 698 73 77
e-mail: poland@meatteam.pl

Francja

Montpellier
tel/fax: +33(0) 7 70 43 06 11
e-mail: kr@meatteam.pl

Grez-sur-Loing
tel/fax: +33(1) 64 29 14 80
e-mail: fb@meatteam.com

 

Ukraina

Kijów
tel.: +38 (050) 444 2577
e-mail: ea@meatteam.com

Macedonia

Skopje
tel/fax: +389 (2) 265 0532
e-mail: maksnab@meatteam.com

Rumunia

Bukareszt
tel/fax: +40 (31) 102 95 85
e-mail: romania@meatteam.com

Bułgaria

Sofia
tel:+359(2) 963 33 77
fax: +359(2) 963 33 11
e-mail: soffiaoffice@meatteam.com

Kazachstan

Ałmaty
tel.: +1 970 295 4201
e-mail: kazakhstan@meatteam.com

Cypr

Nikozja
tel:+357 (22) 460 122
fax: +357 (22) 460 258
e-mail: headoffice@meatteam.com

Brazylia

São José do Rio Preto
tel.: +5517 3301 2030
fax: +5517 3301 4030
e-mail: alp@meatteam.com