SỰ KIỆN

Không ngừng theo dõi các sự kiện và xu hướng quan trọng nhất trong ngành, cũng như tiếp cận thị trường mới và tạo mối quan hệ mới - đây là hoạt động hàng ngày của chúng tôi trong văn phòng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn gần gũi hơn với bạn - các đối tác kinh doanh và nhà thầu của chúng tôi. Chúng tôi muốn trao đổi với bạn và tìm hiểu nhu cầu của bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường xuyên tham gia các hội chợ thương mại quốc tế quan trọng nhất. Chúng tôi đồng hành cùng bạn không chỉ với tư cách người tham gia các sự kiện khác nhau, mà còn với tư cách là một nhà triển lãm. Chúng tôi thường xuyên tham gia các hội chợ quan trọng nhất trong ngành, chẳng hạn như SIAL, ANUGA. Đồng hành cùng thời đại và quan tâm đến sự an toàn chung của chúng ta, chúng tôi mời bạn tham gia các cuộc họp theo một công thức mới - họp trực tuyến.

Gần đây chúng tôi đã tham gia các sự kiện sau: